bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ewidencje i archiwa

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach prowadzi następujące ewidencje i archiwa:

 1. EWIDENCJE
  • miesięczne rozliczenia poradni,
  • roczne sprawozdania do Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej,
  • roczne sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego.
 2.  ARCHIWA
  • dokumentacja medyczna: historie choroby, dokumentacja zabiegowa,
  • zdjęcia RTG, wyniki RTG

Dane informacji publicznej udostępniane są na wniosek o udostępnienie (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji - Dz.U.Nr 112, poz. 1198)


Załączniki, dokumenty i linki powiązane z dokumentem:

WZÓR wnioskuOpublikował: Wojciech Szymeczko
Publikacja dnia: 10.12.2013
Podpisał: Wojciech Szymeczko
Dokument z dnia: 09.12.2013
Dokument oglądany razy: 4 451