bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Kontrole

Informacja o kontrolach w roku 2019 w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
1. NIK Delegatura w Katowicach kontrola w dniach 22.05.2019-05.07.2019 w zakresie : Dostępność lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży "
2. PSEE Katowice Plac Grunwaldzki kontrola w dniu 20.08.2019 w zakresie : Kontrola oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych i rakotwórczych."
3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej kontrola w dniach 12.09.2019 - 13.09.2019 w zakresie - Kontrola statutowa

Wystąpienie pokontrolne

Protokół pokontrolny

Wystąpienia Pokontrolnego z Urzędu MarszałkowskiegoOpublikował: Michał Wawer
Publikacja dnia: 25.04.2022
Podpisał: Marek Gładysz
Dokument z dnia: 19.11.2019
Dokument oglądany razy: 1 538