bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  1. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego składa pisemny „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” w rejestracji danej poradni
  2. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
  3. Odbiór kopii dokumentacji medycznej odbywa się w godzinach pracy rejestracji od poniedziałku do piątku w miejscu złożenia wniosku.
  4. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem osoby odbierającej (pacjenta lub osoby upoważnionej) a wniosek dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.
  5. Wydanie oryginału dokumentacji medycznej następuje po złożeniu wniosku o wydanie oryginału dokumentacji medycznej.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznejOpublikował: Karolina Pandzioch
Publikacja dnia: 05.07.2024
Podpisał: Karolina Pandzioch
Dokument z dnia: 05.07.2024
Dokument oglądany razy: 3 671